PROTEC

Kontakti

Adresa
Rr. Ramiz Cernica 60000 Gjilan - Kosovë

Numrat kontaktues
Tel +381(0)280 330 220
Fax +381(0)280 330 210
Mob +377(0)44 210 137

Web dhe e-mail
www.protec-ks.net
info@protec-ks.net

Skype:
PROTEC-KS

Kontakt forma

Harta

PROTEC
©2011 All rights reserved.
info@protec-ks.net
0280 330 220